REKRUTACJA DO OPP3
i placówek wychowania pozaszkolnego
na rok szkolny 2018/2019
Link do systemu

warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl


Harmonogram zapisów do placówek wychowania pozaszkolnego
na rok szkolny 2018/2019

Zasady postępowania rekrutacyjnego
na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania
organizowane w publicznych placówkach oświatowo wychowawczych
m.st. Warszawy w roku szkolnym 2018/2019