ZIMA W MIEŚCIE 2019


Patrz
Oferta zajęć specjalistycznych programu
"Zima w mieście 2019"


Patrz
Wykaz szkół podstawowych, które będą realizowały
Warszawski Program "Zima w mieście" w 2019 roku


Patrz
Zasady postępowania rekrutacyjnego
do Warszawskiego Programu "Zima w Mieście" 2019