Biuletyn Informacji Publicznej

„Sprawozdanie finansowe placówki za 2022 rok zostało opublikowane w Biuletynie informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga-Południe m.st. Warszawy.”

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
ul. Józefa Dwernickiego 29a, 04-396 Warszawa
tel. +48 22 870 03 81, e-mail: opp3@eduwarszawa.pl

WŁADZE OPP3

Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 – Waldemar Krukowski

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 jest placówką samorządową działającą na rzecz dzieci dzielnicy Praga Południe. Celem działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 jest kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień młodzieży, a także wzbudzanie motywacji do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego. Swoją działalność prowadzimy poprzez udział wychowanków w różnych formach zajęć.

STATUT PRAWNY

Organ prowadzący
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 działa w oparciu o:

 • Ustawę o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457)
 • Kartę nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245)
 • Statut Ogniska Pracy pozaszkolnej nr 3

MAJĄTEK PLACÓWKI

Majątek placówki stanowią środki trwałe, materiały i wyposażenie. Placówka prowadzi działalność statutową w siedzibie będącej własnością miasta stołecznego Warszawy.

STRUKTURA

W Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 3 działają następujące koła, kluby i sekcje:

 • Koło wokalne
 • Koło taneczne
 • Zajęcia sportowe
 • Dobry start w szkole
 • Ogniskowe Skrzaty
 • Koło szachowe
 • Koło plastyczne
 • Ceramika
 • Malarstwo
 • Gimnastyka akrobatyczna
 • Gimnastyka z przyborami
 • Trening funkcjonalny
 • Cheerleaders
 • Koło teatralne
 • Animacja filmowa
 • Robotyka Lego
 • Dociekania filozoficzne
 • Koło gitarowe
 • Z muzyka na Ty
 • Decoupage
 • Ju-jitsu
 • Język angielski
 • Eksperymenty na wesoło
 • Koło techniczno-rękodzielnicze

INTERESANCI

Sekretariat Ogniska Pracy pozaszkolnej nr 3 czynny jest:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

w godzinach: 09:30 – 18:30

OFERTY PRACY

Obecnie nie prowadzona jest żadna rekrutacja

PRZETARGI/OFERTY

Na dzień dzisiejszy nie przewiduje się organizowania przetargów.