Szanowni Państwo,

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodzieży do OPP3 realizowane w ramach Akcji „Lato w Mieście” 2021 jako kontynuacja zajęć pozalekcyjnych dla uczestników w roku szkolnym 2020/2021. Zajęcia odbywają się od 02.08 do 31.08. 2021 r. zgodnie z wakacyjnym planem zajęć.

Jako Feryjny Punkt Zajęć Specjalistycznych nie prowadzimy punktu dziennego pobytu dziecka, a na każde zajęcia indywidualne trzeba dokonać oddzielnego zapisu.

Rezerwacji miejsc na zajęcia można dokonać osobiście bądź telefonicznie warunkiem przyjęcia jest złożenie karty uczestnika osobiście w placówce.

Prosimy zapoznać się z regulaminem Feryjnego Punktu Zajęć Specjalistycznych OPP3, w którym zawarte są wszystkie informacje. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona. W przypadku nagłej nieobecności nauczyciela zastrzegamy sobie odwołanie zajęć.

Waldemar Krukowski
Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3

PLAN ZAJĘĆ