Lekcja 6

Promocja piona jest sytuacją w grze w szachy, w której pion dochodzi do swojej linii przemiany (dla białych – linii 8, dla czarnych – linii 1). Zgodnie z regułami gry w tym samym posunięciu, w którym pion osiąga linię przemiany, gracz musi dokonać promocji piona, to znaczy zamienić go na dowolną figurę tego samego koloru oprócz króla, czyli na wieżę, skoczka, gońca lub hetmana. Po wykonaniu promocji, rusza się gracz drużyny przeciwnej (tej, która nie wykonała zamiany piona).

Dzięki temu gracz może mieć na przykład dwa hetmany lub trzy wieże.

Najczęściej przemienia się piona w hetmana, bo jest najsilniejszy, ale nie traćcie czasu na dorabianie kolejnych hetmanów, gdyż już dwa hetmany zapewniają łatwe zwycięstwo!

Promocja jest najprostszym sposobem powiekszenia siły własnych bierek. Gdy uda nam się przesunąć jak najdalej piony, wtedy otwieramy linie dla własnych figur i zyskujemy dodatkowe, czasem nieoczekiwane możliwości. Szybko „maszerujące” piony przeciwnika sprawiają nawet najsilniejszym graczom  kłopoty.

Piony mogą się nawzajem bronić. Oddzielone od siebie są słabsze i częściej narażone na ataki.

Rozwiąż zadania: www.szachydzieciom.pl

Tydzień 1. Część 9 zadania od 1 do 14.

Zadania na ten tydzień możecie robić razem z rodzeństwem, mamą i tatą.

  1. Proszę ustawić na pustej szachownicy 5 hetmanów, tak aby atakowały one wszystkie pola.
  2. Ustawcie na pustej szachownicy 8 hetmanów w taki sposób, aby żaden z nich nie stał na tej samej linii pionowej, poziomej ani przekątnej, tzn. tak aby się wzajemnie nie atakowały.

Pozdrawiam serdecznie

Jolanta Krasnodębska