Nowy las na Grochowie…

9 maja w ogrodzie przynależącym do Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 posadziliśmy nowe drzewka. Można by rzec, że tego dnia zasadzono u nas od razu mały lasek. Łącznie mamy 11 nowych drzew iglastych – świerków serbskich (Picea Omorica).

Nasadzeń dokonała profesjonalna firma: „Centrum Ogrodów Grzegorz Czernik” z Kacic pod Pułtuskiem, która przez jakiś czas opiekować się będzie tymi drzewami.

Mamy nadzieję, że nowy ekosystem wzbogaci naszą placówkę nie tylko wizualnie ale także biologicznie z korzyścią dla całego środowiska.

Waldemar Krukowski