Okres nauczania: 30.03 – 03.04.2020

Materiał pomocniczy do nauki języka angielskiego zdalnie nr 3

Grupa dzieci najmłodszych – 2 x 45 minut
Cel: nauka słownictwa związanego z: Ubrania
– Rozumienie ze słuchu
– wykonywanie instrukcji wyrażanych w języku angielskim

Opis zadania: dzieci wykonują polecenia zawarte w materiale wideo i na karcie pracy – wykonanie własnego „wiosennego kapelusza”
Ubieramy misia w różne stroje z szafy gra interaktywna

Gry edukacyjna on-line:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/crafts/spring-hat
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/teddy-dresser

Grupa 2 dzieci – 2 x 45 minut
Cel: nauka słownictwa i zwrotów związanych z:
– przyrodą
Gra na czas – wybieramy odpowiednie obrazki w zależności od usłyszanego wyrazu
Zadanie edukacyjne on-line: 1-wybieramy poziom trudności, 2-wybierz zawartość „Nature”
https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/

Grupa dzieci starszych – 2 x 45 minut
Cel: nauka przyimków w języku angielskim

Opis zadania: W zależności od usłyszanego zdania, umieszczamy przedmioty na właściwym miejscu na obrazku

Zadania edukacyjne on-line:
https://www.gamestolearnenglish.com/prepositions-game/