Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

REJESTRACJA W SYSTEMIE KANDYDATÓW KONTYNUUJĄCYCH

Zapraszamy rodziców oraz uczestników zajęć do udziału w rekrutacji na zajęcia w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 3 w roku szkolnym 2022/2023.

  • W dniach od 05 maja (godz. 1200) do 13 maja (godz. 1600) w elektronicznym systemie będą mogli zarejestrować się uczestnicy deklarujący kontynuację zajęć. Po wprowadzeniu do systemu danych i wyborze zajęć, które będą kontynuowane w przyszłym roku szkolnym należy wydrukowaną i podpisaną deklarację złożyć w sekretariacie OPP3.
  • Termin składania wniosków od 5 maja (godz. 1200) do 13 maja (godz. 1900).

REJESTRACJA W SYSTEMIE NOWYCH KANDYDATÓW

  • Kandydatów na nowe zajęcia zapraszamy do rejestracji w systemie w dniach od 16 maja (godz. 1500) do 31 maja (godz. 1600). Po zarejestrowaniu się, wprowadzeniu do systemu danych i wyborze zajęć należy wydrukowaną i podpisaną deklarację złożyć w sekretariacie OPP3.
  • Termin składania wniosków od 16 maja (godz. 1600) do 31 maja (godz. 1800).

 

Uczestnicy kontynuujący zajęcia i kandydaci na nowe zajęcia mogą rejestrować się w systemie rekrutacji korzystając z linku zamieszczonego poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zapisów dla kandydatów oraz z zasadami postępowania rekrutacyjnego.

 

https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

=>ZASADY REKRUTACJI<=