Wzmacnianie kończyn górnych

Temat „Wzmacnianie kończyn górnych”

(w warunkach domowych)

Dla grup:

  • Gimnastyka artystyczna,
  • – Joga,
  • – Cheerleaders,
  • – Gimnastyka akrobatyczna/Akrobatyka,
  • – Trening funkcjonalny

 Proponuję po rozgrzewce wykonać następujące zadanie:

Ćwiczenia 1-7 są ćwiczeniami dynamicznymi (czyli w ruchu), próbujemy zrobić po 10-15 powtórzeń każdego z ćwiczeń, przedstawionych w tabelce.

Ćwiczenie 8 jest statyczne (czyli w bezruchu), liczyć 10-15 sekund w pozycji. Ćwiczenie 8 trzeba wykonać z prawą, potem z lewą nogą w górze.

Oczywiście, dozwolone kilkasekundowe przerwy między kolejnymi ćwiczeniami.

Dla osób chętnych można wykonywać większą ilość powtórzeń, można ćwiczyć całą rodziną.

Podgląd ćwiczeń w załączeniu << POBIERZ PLIK >>