Język angielski

Grupa dzieci najmłodszych.

Cel: nauka słownictwa związanego z:

– nazywaniem części ciała zwierząt

– nauka wymowy słówek

– nauka pisowni (spelling)

Opis zadania: dzieci łączą odpowiednie obrazki z opisami i sprawdzają wymowę po kliknięciu odpowiedniej ikony (wskazane powtarzanie wymowy)

Gry edukacyjna on-line:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/animal-body-parts-2 

Grupa 2 dzieci

Cel: nauka słownictwa związanego z:

– wykonywaniem pracy i zawodami

– rozumienie ze słuchu 

Opis zadania: dzieci wysłuchują nagrania i zaznaczają właściwą odpowiedź

Zadanie edukacyjne on-line:

https://assets.cambridgeenglish.org/activities-for-children/f-l-01-storyline-output/story_html5.html?lms=1

 

Grupa dzieci starszych 

Cel: formowanie zdań z użyciem czasu present progressive  – zadania „Verbs 1” do „Verbs 10”

Nauka czasowników

Formowanie poprawnych zdań

Opis zadania: dzieci dobierają odpowiednie części zdania, tak aby utworzyć poprawną wypowiedź, zgodną z widoczną ilustracją.

Zadania edukacyjne on-line:

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-phrases/