REJESTRACJA W SYSTEMIE KANDYDATÓW KONTYNUUJĄCYCH I NOWYCH

Zapraszamy chętne osoby na zajęcia w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 3 w roku szkolnym 2021/2022.  [OFERTA ZAJĘĆ] – https://opp3.waw.pl/oferta-zajec/

Kandydaci na nowe zajęcia muszą zarejestrować się w systemie rekrutacji pod adresem: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl 

Po zarejestrowaniu się, wprowadzeniu do systemu danych i wyborze zajęć należy podpisany dokument przynieść do placówki i złożyć w sekretariacie lub przesłać czytelny skan na adres poczty elektronicznej oppdwernickiego@wp.pl

 

REJESTRACJA W SYSTEMIE NOWYCH KANDYDATÓW

Kandydatów na nowe zajęcia zapraszamy do rejestracji w systemie w dniach od 14 maja (godz. 15:00 ) do 31 maja (godz. 16:00 ). Po zarejestrowaniu się, wprowadzeniu do systemu danych i wyborze zajęć należy skan podpisanej deklaracji przesłać na adres poczty elektronicznej rekrutacja.opp3@gmail.com

Termin składania wniosków od 14 maja (godz. 16:00 ) do 31 maja (godz.
18:00 ).

W przypadku braku możliwości przesłania skanu podpisanej deklaracji prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Ogniska (tel. 22 870 03 81) w godzinach 9:00 -15:00 .

Uczestnicy kontynuujący zajęcia i kandydaci na nowe zajęcia mogą rejestrować się w systemie rekrutacji pod adresem: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

 

REJESTRACJA W SYSTEMIE KANDYDATÓW KONTYNUUJĄCYCH

Zapraszamy rodziców oraz uczestników zajęć do udziału w rekrutacji na zajęcia w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 3 w roku szkolnym 2021/2022.

• W dniach od 05 maja (godz. 12:00) do 13 maja (godz. 16:00) w elektronicznym systemie będą mogli zarejestrować się uczestnicy deklarujący kontynuację zajęć. Po wprowadzeniu do systemu danych i wyborze zajęć, które będą kontynuowane w przyszłym roku szkolnym należy czytelny skan podpisanej deklaracji przesłać na adres poczty elektronicznej rekrutacja.opp3@gmail.com
Termin składania wniosków od 6 maja (godz. 12:00) do 13 maja (godz. 19:00).

W przypadku braku możliwości przesłania skanu podpisanej deklaracji kontynuacji prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Ogniska (tel. 22 870 03 81) w godzinach 900-1500.

Szczegółowe informacje o rejestracji w systemie nowych kandydatów pojawią się po 05 maja 2021 r.

Link do systemu rekrutacji https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl 

Zasady rekrutacji do placówek 2021_2022 – ZOBACZ

Harmonogram dla kandydatów do placówek – ZOBACZ