Darowizny

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do rozważenia wpłat darowizn na rzecz Ogniska. Dodatkowe fundusze pozwolą nam doposażyć wiele miejsc w taki sposób aby czas spędzany po szkole był dla Państwa dzieci jeszcze bardziej przyjemny i pożyteczny.

Wszystkie zajęcia organizowane w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 3 dla Państwa dzieci są bezpłatne. Sami także dbamy o wyposażenie sal, pracowni pomieszczeń administracji.

We własnym zakresie organizujemy różne konkursy, wycieczki, imprezy lub uroczystości. Kupujemy materiały do zajęć, dekoracji i pomoce dydaktyczne. Korzystamy z zajęć na hali sportowej, basenie, pozyskujemy bilety do teatru lub innych miejsc rozrywki. Chcemy stale podnosić jakość naszej pracy a co się z tym wiąże jakość oferowanych przez nas zajęć.

Wpłata choćby 10 zł miesięcznie będzie dla nas ogromnym wsparciem. Jednocześnie proszę pamiętać ze wpłaty są dobrowolne.

Wpłaty można dokonać w sekretariacie Ogniska lub na konto bankowe:

69 1030 1508 0000 0005 5045 0062 – tytułem darowizna

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych jak i swoim.