Historia OPP3

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 powstało w 1998 roku w Warszawie i jest placówką samorządową działającą w godzinach popołudniowych na rzecz dzieci i młodzieży dzielnicy Praga-Południe. Swoją działalność rozpoczynaliśmy na osiedlu Gocław korzystając z pomieszczeń Gimnazjum nr 28 i Gimnazjum nr 27. W 2007 roku placówka nasza rozpoczęła również działalność na terenie Grochowa w siedzibie przy ulicy Dwernickiego 29a dostrzegając potrzebę stworzenia miejsca dla dzieci i młodzieży pozwalającego na aktywne i twórcze wykorzystanie czasu wolnego. Od września 2009 r. działalność placówki została całkowicie przeniesiona do siedziby przy ul. Dwernickiego 29a.

Celem działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 jest kształtowanie i rozwijanie zainteresowań, doskonalenie posiadanych talentów i umiejętności dzieci i młodzieży. Nasz cel chcemy osiągnąć zbliżając świat dzieci i dorosłych na gruncie wspólnego działania i zabawy poprzez aktywny udział w życiu najbliższego środowiska promując kulturę i twórczość jako alternatywny dla młodzieży styl życia. W pracy odwołujemy się do takich wartości jak przyjaźń, koleżeństwo, prawda i poszanowanie godności człowieka.
Swoją działalność prowadzimy poprzez udział wychowanków w różnych formach zajęć. W Ognisku działają koła: plastyczne, ceramiczne, teatralne, taneczne, muzyczne, informatyczne, edukacyjne, gimnastyczne, sportowe oraz przedpołudniowe zajęcia dla najmłodszych.

Ognisko jest również realizatorem wielu imprez środowiskowych i uroczystości o zasięgu lokalnym jak np. „Wspólne Kolędowanie w Ognisku”, „Rodzinny Festyn Sportowo-Rekreacyjny”, „Kiermasz różności”, czy też „Rodzinna sobota w Ognisku”
Wychowankowie Ogniska mają możliwość prezentowania swoich talentów oraz nabytych umiejętności podczas przeglądów twórczości, a także poprzez udział w turniejach, konkursach, pokazach. Mogą się pochwalić sukcesami odniesionymi nie tylko w imprezach o zasięgu lokalnym, ale nierzadko również ogólnopolskim.

Podczas realizacji programu „Lato i zima w mieście” Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży jako feryjna placówka specjalistyczna.