Do OPP3 na rok szkolny 2018/2019

REKRUTACJA DO OPP3 i placówek wychowania pozaszkolnego na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Rodzice i Wychowankowie

Zapraszamy rodziców oraz uczestników zajęć do udziału w rekrutacji na zajęcia w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 3 w roku szkolnym 2018/2019.

W dniach od 10 maja (godz. 12:00) do 18 maja (godz. 12:00) w elektronicznym systemie będą mogli zarejestrować się uczestnicy deklarujący kontynuację zajęć.

Po wprowadzeniu do systemu danych i wyborze zajęć, które będą kontynuowane w przyszłym roku szkolnym należy deklarację wydrukować, podpisać i złożyć w placówce.

UWAGA! Hasła nadane w zeszłym roku nie zostaną wykryte przez system. Prosimy o sprawdzenie poprawności danych, lub powtórne wypełnienie wszystkich wymaganych pól.

Kandydatów na nowe zajęcia zapraszamy do rejestracji w systemie w dniach od 21 maja (godz. 12:00) do 5 czerwca (godz. 18:00).

Po zarejestrowaniu się, wprowadzeniu do systemu danych i wyborze zajęć i złożyć w palcówce.

Kandydatów na nowe zajęcia obowiązuje udział w badaniach uzdolnień kierunkowych w dniach 6-13 czerwca 2018.
Dokładne daty i godziny spotkań zostaną podane w późniejszym terminie.

Uczestnicy kontynuujący zajęcia i kandydaci na nowe zajęcia mogą rejestrować się w systemie rekrutacji pod adresem:
www.warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
Na stronie intenetowej Ogniska www.opp3.waw.pl w zakładce “REKRUTACJA” będzie umieszczony link do systemu.
Link do systemu: www.warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Harmonogram zapisów do placówek wychowania pozaszkolnego na rok szkolny 2018/2019

Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 2018/2019