Poniżej prezentujemy szeroką gamę zajęć, oferowanych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3.

Ceramika
Lepienie z gliny form płaskich i przestrzennych (praca z kuli, płatów, wałków i form gipsowych). Zdobienie prac wypukłe i wklęsłe, malowanie angobą i szkliwienie. Usprawnienie zdolności manualnych dziecka i kształtowanie wyobraźni przestrzennej. Zajęcia wspomagające koncentrację.

Cheerleaders
Zajęcia taneczno-gimnastyczne podnoszące koordynację i estetykę ruchową. Nabywanie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy podczas wystąpień przed publicznością. Ćwiczenia przygotowujące do wykonywania układów i choreografii: kroki taneczne, ćwiczenia aerobowe, wzmacnianie, rozciąganie. Elementy akrobatyki, podnoszenia, piramidy.

Decoupage
Zdobienie przedmiotów codziennego użytku techniką serwetkową. Decoupage na drewnie, styropianie i szkle. Decoupage klasyczny i nowoczesny (cracle, gładki, mieszany, elementy wypukłe, lakierowanie). Zajęcia rozwijają aktywność twórczą oraz wspomagają koncentrację.

Dobry start w szkole
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Nauka przez zabawę. Rozwijanie predyspozycji i uzdolnień dzieci. Aktywizujące metody uczenia się – gry i zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia grafomotoryczne pomagające wykształcić nawyki poprawnego pisania i czytania. Rozwijanie logicznego myślenia (krzyżówki, sudoku, rebusy itp.). Wyrabianie pozytywnej motywacji do pracy. Pomoc w odrabianiu lekcji.

Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą
Program filozoficznych dociekań nastawiony jest na wszechstronny osobowy rozwój młodego człowieka. Służy rozwijaniu umiejętności samodzielnego, krytycznego i odpowiedzialnego myślenia, otwartości poznawczej, rozwijaniu osobistych zainteresowań oraz wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej. Poprzez wspólny dialog oraz zabawę zajęcia pozwalają na doskonalenie umiejętności związanych z komunikacją i współpracą w grupie, wzmacniają poczucie własnej wartości.

Eksperymenty na wesoło
Zajęcia mają na celu przybliżenie praw fizyki i chemii w bardzo przystępny i ciekawy sposób. Dzieci poznają różne zjawiska przyrodnicze w myśl zasady: nauka przez zabawę. Udział w zajęciach ma na celu pobudzenie naturalnej ciekawości dziecka, wyobraźni i kreatywności, dając przy tym wiele radości.

Gimnastyka akrobatyczna i artystyczna
Kształtowanie siły, równowagi, gibkości, elastyczności ciała i koordynacji. Zajęcia podnoszą kondycję oraz sprawność fizyczną. Nauka takich elementów jak: przerzut bokiem, mostek, stanie na rękach, szpagat, rundak, flik-flak, przejście w przód i w tył.
Ćwiczenia z przyborami: skakankami, obręczami, wstążkami, piłkami i maczugami. Układy choreograficzne i akrobatyczne.

Informatyka – animacja filmowa
Mali filmowcy amatorzy na zajęciach poznają historie filmu animowanego, podstawy jego powstawania, nauczą się jak budować scenariusz i własnoręcznie wykonają scenografię i bohaterów (technika rysunkowa, plastelinowa, wycinanka). Dzieci za pomocą filmu ożywią świat swojej wyobraźni. Animacja poklatkowa (ang. stop-motion) – animacja stworzona na podstawie klatek będących zdjęciami. Po połączeniu klatek animowane obiekty wyświetlane w formie filmu sprawiają wrażenie ruchu.

Informatyka – Robotyka Lego
Na zajęciach dzieci konstruują poruszające się roboty z wykorzystaniem specjalnych zestawów edukacyjnych – klocków Lego Education WeDo. Warsztaty to nie tylko świetna zabawa – to także zachęta do rozwijania zainteresowań w kierunku przedmiotów ścisłych oraz nauka programowania. Dzieci poznają maszyny proste i ich zastosowanie w otaczającym świecie. Pracują w zespołach dwuosobowych.

Język angielski
Rozwijanie ogólnych kompetencji języka angielskiego – poszerzanie słownictwa, nauka wierszy i piosenek, nauka budowania podstawowych i złożonych wypowiedzi w języku angielskim, poszerzanie wiedzy z zakresu gramatyki języka angielskiego oraz rozwijanie zainteresowań kulturą anglosaską. Główną formą zajęć jest nauka przez zabawę.

Ju-jitsu
Tradycyjna japońska, miękka, łagodna sztuka walki. Ju-jitsu kieruje się trzema zasadami – “ustąp aby zwyciężyć ”, “przy minimalnym wysiłku, osiągniesz maksimum skuteczności”, “czyń dobro sobie nawzajem, dla dobra ogółu” . Zajęcia rozwijają ogólna sprawność ruchową , poprawiają kondycję fizyczną i psychiczną. Uczą pokory, szacunku do drugiego człowieka oraz wzmacniają poczucie we własne możliwości. Podczas systematycznego treningu adepci ju-jitsu nabywają umiejętności związanych z właściwymi zachowaniami w sytuacji realnego zagrożenia zdrowia lub życia.

Koło gitarowe
Podstawy gry na gitarze, gitarze basowej, ukulele i gitarze klasycznej oraz kontynuacja nauki gry akordowej na gitarze klasycznej (chwyty barre, różne rodzaje bicia), gra z tabulatury. Zajęcia rozwijające zdolności i wiedzę muzyczną. Nabywanie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy podczas wystąpień przed publicznością.

Koło Plastyczne 10-16
Poznawanie różnorodnych technik plastycznych i środków wyrazu plastycznego(malowanie, rysunek, batik, łączenie technik, uproszczony decoupage, konkursy plastyczne). Zajęcia dające możliwości twórczej i odtwórczej ekspresji artystycznej. Pomagają również w nabywaniu umiejętności manualnych oraz pobudzaniu wrażliwości estetycznej.

Koło rękodzielniczo-techniczne
Zajęcia z dziedziny technik rękodzielniczych: szydełko, igła, druty dziewiarskie. Uczestnicy zajęć poznają zapomniane techniki wzornictwa i haftu. Wykonywanie i zdobienie prac z wikliny papierowej. Warsztaty biżuteryjne (metaloplastyka, sutasz). Zajęcia wspomagające koncentrację uwagi, pobudzające kreatywność oraz odkrywanie przyjemności tworzenia.

Koło Szachowe
Zajęcia rozwijające zdolności matematyczne, umiejętność logicznego myślenia oraz planowanie i przewidywanie skutków swoich działań. Szachy, gry logiczne. Zajęcia wspomagające koncentrację.

Koło Taneczne
Uczestnicy zajęć nabywają umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur w tańcach i układach tanecznych.
Różne style taneczne: taniec nowoczesny, jazz, hip-hop, taniec towarzyski, Jackson style. Zajęcia rozwijają koordynację ruchową i wyrabiają poczucie rytmu. Zajęcia uczą pracy w grupie.
Nabywanie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy podczas wystąpień przed publicznością.

Koło Teatralne
Za pomocą różnych technik teatralnych, m.in. improwizacji, recytacji, pantomimy, teatru psychologicznego, teatru ruchu wspólnie tworzymy etiudy i inne formy teatralne. Uczestnicy zajęć poznają podstawowe pojęcia związane z teatrem, różnorodne techniki wypowiedzi teatralnej i zasady kompozycji zdarzenia scenicznego. Uczą się radzenia sobie z tremą w sytuacji publicznego występu. Poprawiają dykcję i technikę mowy.

Malarstwo
Zajęcia pomagają w nabywaniu umiejętności manualnych oraz rozwijaniu zdolności twórczego myślenia. Malarstwo sztalugowe. Malowanie na płótnie techniką akrylową i olejną. Profesjonalny rysunek światłocieniowy – portret, zwierzę, martwa natura. Manga i rysunek współczesny – akwarele i markery.

Nauka gry na instrumentach
Nauka gry na instrumentach perkusyjnych, klawiszowych i dętych. Doskonalenie gry na wyżej wymienionych instrumentach. Poszerzanie wiedzy i umiejętności muzycznych. Udział w występach organizowanych przez OPP3. Nabywanie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy podczas wystąpień przed publicznością.

Ogniskowe Skrzaty
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, wspierające rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny. Praca w grupie obejmuje swym zakresem: wyrabianie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności oraz dojrzałości emocjonalno-społecznej, kształcenie przyrodnicze oraz uczenie się samodzielności. Nauka piosenek, wierszyków i ciekawych zabaw.

Trening Funkcjonalny
Trening funkcjonalny to rodzaj ćwiczeń ogólnorozwojowych, których celem jest wszechstronne wzmocnienie, poprawa koordynacji i kondycji. Ćwiczenia wykonujemy przy użyciu sprzętu: taśmy rehabilitacyjne thera-band, piłki małe i duże body-ball, hantelki, tubingi, hula-hop, skakanki.

Zajęcia muzyczne “Z muzyką na ty”
1. Zajęcia umuzykalniające dla dzieci chcących rozpocząć przygodę z muzyką.
Zabawy rytmiczne, nauka piosenek, poznanie instrumentów muzycznych. Uczestnicy zajęć biorą udział w próbach zespołu instrumentalnego: “Plumczaki”.
2. Zajęcia mające na celu naukę gry na instrumentach: klawiszowych, perkusyjnych, flecie. Wraz z nauką praktyczną dziecko poznaje treści i zasady obowiązujące w muzyce np.: gamę C-dur, jej dźwięki, wartości nut, pisownię.
Nabywanie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy podczas wystąpień przed publicznością.

Zajęcia rekreacyjno-sportowe
Zajęcia sportowo-rekreacyjne mają na celu wyrobienie nawyków racjonalnego i aktywnego spędzana czasu wolnego. W ramach zajęć będą realizowane następujące formy:
– gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (wyścigi rzędów, tory przeszkód, mini golf, mini piłka nożna, badminton, mini siatkówka),
– podstawowe elementy techniki i taktyki tenisa stołowego i unihokeja,
– gry świetlicowe: piłkarzyki, bilard, playstation move, gry planszowe.

Zajęcia sportowe
Podstawowe elementy techniki i taktyki tenisa stołowego. Gry i zabawy ogólnorozwojowe. Uczestnictwo w grach sportowo-rekreacyjnych. Wyrabianie nawyku racjonalnego i aktywnego spędzania czasu wolnego.

Zajęcia sportowe basen
Zabawy i ćwiczenia w wodzie. Opanowanie pływania elementarnego. Doskonalenie umiejętności pływania. Podnoszenie kondycji i sprawności fizycznej

Zajęcia sportowe – piłka nożna
Zajęcia sportowe rozwijające motorykę i koordynację ruchowo-wzrokową, umiejętności specjalistyczne. Prowadzenie piłki, podania i przyjęcia, uderzanie na bramkę, piłkarski tor przeszkód. Gry i zabawy ruchowe, mini mecze piłkarskie. Udział w rozgrywkach.

Zajęcia wokalne
Nauka emisji głosu, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia dykcyjne, wzbogacanie wyobraźni i inwencji twórczej, nauka i wykonywanie piosenek z akompaniamentem, tworzenie programów okolicznościowych. Nabywanie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy podczas wystąpień przed publicznością.