Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

================================================================

REJESTRACJA W SYSTEMIE KANDYDATÓW KONTYNUUJĄCYCH

Zapraszamy rodziców oraz uczestników zajęć do udziału w rekrutacji na zajęcia w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 3 w roku szkolnym 2020/2021.

  • W dniach od 06 maja (godz. 1200) do 14 maja (godz. 1600) w elektronicznym systemie będą mogli zarejestrować się uczestnicy deklarujący kontynuację zajęć. Po wprowadzeniu do systemu danych i wyborze zajęć, które będą kontynuowane w przyszłym roku szkolnym należy skan podpisanej deklaracji przesłać na adres poczty elektronicznej rekrutacja.opp3@gmail.com
  • Termin składania wniosków od 6 maja (godz. 1200) do 14 maja (godz. 1900).

W przypadku braku możliwości przesłania skanu podpisanej deklaracji kontynuacji  prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Ogniska (tel. 22 870 03 81) w godzinach 900-1500.

================================================================

REJESTRACJA W SYSTEMIE NOWYCH KANDYDATÓW

  • Kandydatów na nowe zajęcia zapraszamy do rejestracji w systemie w dniach od 15 maja (godz. 1500) do 2 czerwca (godz. 1600). Po zarejestrowaniu się, wprowadzeniu do systemu danych i wyborze zajęć należy skan podpisanej deklaracji przesłać na adres poczty elektronicznej rekrutacja.opp3@gmail.com
  • Termin składania wniosków od 15 maja (godz. 1600) do 2 czerwca (godz. 1800).
  • Kandydatów na nowe zajęcia obowiązuje udział w badaniach uzdolnień kierunkowych. Dokładne daty i godziny spotkań zostaną podane w terminie późniejszym.

W przypadku braku możliwości przesłania skanu podpisanej deklaracji prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Ogniska (tel. 22 870 03 81) w godzinach 900-1500.

Uczestnicy kontynuujący zajęcia i kandydaci na nowe zajęcia mogą rejestrować się w systemie rekrutacji pod adresem:

https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

lub korzystając z linku zamieszczonego na naszej stronie.

Czytaj >> “Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych i placówki artystycznej m.st Warszawy w roku szkolnym 2020/2021”