Okres nauczania: 04.05 – 07.05.2020

Materiał pomocniczy do nauki języka angielskiego zdalnie nr8
Kontakt z nauczycielem: SKYPE (nazwa użytkownika: Piotr Wilczyński)
Poniedziałki 16:00-18:45 – Czwartki 16-18:45

Grupa dzieci najmłodszych – 2 x 45 minut
Cel: nauka słownictwa:
– poznawanie słownictwa:
Zaimki osobowe: he, she, they
Przymiotniki dzierżawcze: his, her, their
(Wersja 1: wybierz: „strzałkę”, następnie okienko „his/her” – wybieramy właściwe części zdań w zależności od prezentowanego obrazka)
Grupa 2 dzieci – 2 x 45 minut
Cel: nauka słownictwa:
– poznawanie słownictwa:
Zaimki osobowe: he, she, they
Przymiotniki dzierżawcze: his, her, their
(Wersja 1: wybierz: „strzałkę”, następnie okienko „his/her” – wybieramy właściwe części zdań w zależności od prezentowanego obrazka)
Grupa dzieci starszych – 2 x 45 minut
Prowadzone konsultacje językowe według potrzeb uczniów. Poniedziałki i czwartki, od 18:00 do 18:45
Stopniowanie przymiotników – stopień wyższy
https://www.gamestolearnenglish.com/fast-phrases/
(wybierz „strzałkę”, następnie okienko „compare 1” i „compare 2” – wybieramy części zdania, tak aby zdanie finalnie opisywało obrazek)