Spotkanie informacyjne

Szanowni Rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach na hali sportowej i basenie !
Serdecznie zapraszamy na spotkanie w dniu 24.09.2019 r. (wtorek)  o godzinie 15:45

Rok szkolny 2019/2020

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ Nr 3 zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące roku szkolnego 2019/2020, 10 września 2019 r. godz. 17:00 Serdecznie zapraszamy!

Nowy las na Grochowie…

9 maja w ogrodzie przynależącym do Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 posadziliśmy nowe drzewka. Można by rzec, że tego dnia zasadzono u nas od razu mały lasek. Łącznie mamy 11 nowych drzew iglastych – świerków serbskich (Picea Omorica). ->

Wiosna idzie …

Jak cały świat tak i My zmieniamy się na wiosnę. Z najważniejszych i najbardziej widocznych zmian nie sposób nie zauważyć naszej odnowionej elewacji przy wejściu. Odnowione wejście i widoczny z daleka napis OPP3 to zasługa głównie Pana Charisa i Pań Wiolety Mocarskiej i Magdaleny Urbańskiej – nauczycielek zajęć plastycznych w naszym Ognisku ->