Akcja „Czysta okolica-Czysta Polska”.

18 listopada 2021 roku odbyła się akcja terenowa – sprzątanie najbliższej okolicy.

Dzieci wyposażone były w specjalistyczny sprzęt, kamizeli odblaskowe i ochronne rękawiczki

(również ze względu na okres pandemii).

Wśród zebranych śmieci znalazły się: szklane i plastikowe butelki, opakowania z tworzyw sztucznych po jedzeniu.

Odbyła się również pogadanka, zorganizowana  przez Nauczycieli zajmujących się wolontariatem, poruszany temat to ochrona środowiska i znaczenia ekologii w naszym kraju.

Dzieci bardzo pożytecznie spędziły czas, przebywając na łonie natury, tym bardziej, że było to wytchnienie od lockdownowej rzeczywistości.