Lekcja 1

 

Atak, obrona przed atakiem, bicie.   

Atak: natarcie na pozycję przeciwnika, które prowadzi się zgodnie z określonym planem. Może mieć charakter manewrowy i/lub kombinacyjny. Oczywistym celem ataku jest złamanie oporu przeciwnika i osiągnięcie zwycięstwa, czyli zamatowanie jego króla. Pamiętaj o zapewnieniu własnego bezpieczeństwa przez szybki rozwój sił (centrum) i roszadę, przerzuceniu odpowiedniej liczby figur na tę część szachownicy, gdzie zamierzamy atakować, oraz na opanowaniu wolnych linii. Wszystko przemyśl i przygotuj, potem realizuj plan.

Obrona przed atakiem: jest to odpieranie ataku przeciwnika. Wynika raczej z konieczności, aniżeli jest celem sama w sobie. Rozróżniamy obronę pasywną, która polega na odpieraniu bezpośrednich gróźb i stwarzaniu mu jak największych trudności w prowadzonym przez niego ataku, a także obronę aktywną obejmującą także element przygotowania i przeprowadzenia ataku.

Bicia w szachach. Musisz widzieć wszystkie bicia!

Podczas gry należy widzieć natychmiast – bez zastanowienia – wszystkie posunięcia
wszystkich bierek jednocześnie, a szczególnie wszystkie ataki (możliwości bicia) –
w pierwszej kolejności ataki przeciwnika, potem swoje.

Proszę do tego rozwiązać zadania w Wirtualnym podręczniku :
http://www.szachydzieciom.pl – Podręcznik: Tydzień 1. część 3. Bicia