Lekcja 3

LEKCJA 3a

Witam serdecznie w kolejnym tygodniu pobytu w domu. Zapraszam do nauki i gry w szachy.

Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi i dajecie radę w całej tej wyjątkowo trudnej sytuacji. Jest to tydzień przedświąteczny i chciałabym wszystkim dzieciom, ich rodzicom i opiekunom złożyć świąteczne życzenia.
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Dobrego, wiosennego nastroju, serdecznych rozmów w gronie rodziny oraz pełnego nadziei ciepłego Alleluja.

Jolanta Krasnodębska

Podstawowe zasady gry w szachy cd.

Szachownica. Notacja. Zapis partii.

Ustawienie początkowe figur przedstawia diagram.

Do zapisu partii służy notacja, w której odpowiednią literą oznacza się figurę i współrzędne pola na szachownicy.

Notacja obecnie stosowana opiera się na współrzędnych pokazanych na rysunku. Każde pole ma tylko jedno oznaczenie, przy czym kolumny (linie pionowe) są określone małymi literami, a wiersze (linie poziome) są numerowane od 1 do 8, poczynając od gracza operującego bierkami białymi. Oznaczając pola zaczynamy od podania nazwy kolumny (czyli małej litery), a potem numeru rzędu (czyli cyfry) przechodzącego przez to pole (np. a1, b5, f7, h8),

Warto zwrócić uwagę na to, że pole w lewym, dolnym rogu szachownicy, czyli po lewej stronie grającego białymi jest zawsze czarne i nazywa się a1 (gdy ktoś rozpocznie partię przy innym ustawieniu, czyli, gdy to pole po lewej ręce białego jest białe, to należy grę przerwać i rozpocząć nową partię od pozycji wyjściowej.

Zadanie 1. Ćwiczenie – nazwy pól.
https://lichess.org/training/coordinate.

Czy Pamiętasz?
kolumny – pionowe linie pól (oznaczone małymi literami: a, b, c, d, e, f, g, h),
rzędy – poziome linie pól (oznaczone cyframi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8),
diagonale (przekątne) – ukośne linie pól (pola te są jednobarwne). Główna diagonala przekątna) czarnopolowa a1-h8. Główna przekątna (diagonala) białopolowa a8-h1.
skrzydło hetmańskie – lewa połowa szachownicy (kolumny od a do d),
skrzydło królewskie – prawa połowa szachownicy (kolumny od e do h),
obóz białych – dolna połowa szachownicy (rzędy od 1 do 4),
obóz czarnych – górna połowa szachownicy ( rzędy od 5 do 8)

LEKCJA 3B – POBIERZ PLIK