Okres nauczania: 14.04 – 17.04.2020

Materiał pomocniczy do nauki języka angielskiego zdalnie nr 5

Grupa dzieci najmłodszych – 2 x 45 minut

Cel: nauka słownictwa: Pogoda

  • Rozumienie ze słuchu
  • Nauka pisowni
  • Nauka słownictwa związanego z pogodą
  • Poznawanie państw

Opis zadania: dzieci łączą obrazki przedstawiające pogodę z odpowiednim wyrazem. Następnie, w zależności od usłyszanej informacji, łączymy obrazek z odpowiednim miejscem na mapie

Gry edukacyjna on-line:

https://www.gamestolearnenglish.com/weather/


Grupa 2 dzieci – 2 x 45 minut

Cel: nauka słownictwa: Godziny/Czas

Poznajemy jak określamy czas/godziny po angielsku

Gra – Przesuwamy dowolnie wskazówki zegara i słuchamy, która godzina

Po naciśnięciu „START” – Przeprowadź bezpiecznie kotka przez most, wybierając odpowiedni zegar

https://www.gamestolearnenglish.com/telling-the-time/


Grupa dzieci starszych – 2 x 45 minut

Cel: Formułowanie zdań w czasie Preset Continuous

Poznawanie czasowników

Opis zadania – układanie wyrazów w odpowiedniej kolejności w zdaniu

Po wybraniu opcji ‘PLAY’, wybieramy okienka ‘VERBS1’ do ‘VERBS10’

W zależności od wyświetlonego obrazka, układamy chmurki z wyrazami w taki sposób, aby uzyskać poprawne zdanie. Po dokonaniu właściwego wyboru, usłyszymy całe zdanie.

Zadania edukacyjne on-line:

https://www.gamestolearnenglish.com/falling-english/