Zajęcia 3

TEMAT: Portret – rysunek ołówkiem.

1. Materiały:
– kartka (blok techniczny, artystyczny, szkicownik)
– zestaw ołówków (od HB do 8B)
– gumka (zwykła, chlebowa)
– fixatywa
2. Czas trwania:
– 1,5 godziny (3×1,5 godz.) Praca zaplanowana na 3 zajęcia.
3. Sposób wykonania:
KROKI:
1. Przygotowanie materiałów i zdjęcie portretu (lub żywy chętny model).
2. Wykonanie delikatne szkicu, uwzględniając proporcje i rozmieszczenie na płaszczyźnie:
• Planujemy ułożenie postaci na płaszczyźnie (np. głowa zajmuje ½ kartki i jest w centrum), można wpisać twarz w bryłę (np. u mnie w owal)
•  i planujemy rozmieszczenie elementów na twarzy, dobrze wybrać miarkę (np. oko nr.1) która będzie służyła do odmierzania odległości między oczami, długości nosa,…..
(miarkę przykładamy i tak jak linijkę- odmierzamy ile razy mieści się np. w długości lub szerokości nosa,; ile razy trzeba przyłożyć zanim dotknie ust…. itp.)
3. Wypełnianie szkicu ołówkiem HB, kreskami, staramy się unikać rozcierania.
4. Wzmacnianie czerni ołówkami miękkimi.
5. Zakończenie: Pogłębienie czerni w pewnych obszarach aby urozmaicić skalę szarości i pogłębić rysunek. Złożenie podpisu artysty, tak aby był subtelny i nie zdominował pracy.
Dołączam fotografie do powyższych kroków.
Pomoc- Konsultacje i korekty pod e-mailem:  wioletta.mocarska@wp.pl  ,z dopiskiem w tytule OPP3
ŻYCZĘ DOBREJ ZABAWY PODCZAS TWORZENIA!