Okres nauczania: 20.04 – 24.04.2020

Materiał pomocniczy do nauki języka angielskiego zdalnie nr 6

Kontakt z nauczycielem: SKYPE (nazwa użytkownika: Piotr Wilczyński)

Poniedziałki 16:00-18:45, Czwartki 16-18:45


Grupa dzieci najmłodszych – 2 x 45 minut

Cel: nauka słownictwa:

  • Nazwy owoców i kolory
  • Alfabet – gra na czas

Gry edukacyjna on-line:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/abc-countdown

W ciągu 30 sekund trzeba zaznaczyć litery z alfabetu w ich kolejności

http://kidseslgames.com/vocabulary%20games/Colours/coloursandfruit1.html

Odgadnij jakiego koloru są owoce i wystrzel nauczyciela z katapulty


Grupa 2 dzieci – 2 x 45 minut

Cel: nauka słownictwa:

  • Liczebniki porządkowe i dni tygodnia
  • Nazwy owoców i kolory

Quiz – odpowiedz napytania dotyczące dni tygodnia w 30 sekund

http://kidseslgames.com/vocabulary%20games/Days%20of%20the%20Week/daysoftheweekandordinalnumbers.html

Odgadnij jakiego koloru są owoce i wystrzel nauczyciela z katapulty

http://kidseslgames.com/vocabulary%20games/Colours/coloursandfruit1.html


Grupa dzieci starszych – 2 x 45 minut

Cel: Rozumienie liczebników ze słuchu

Opis zadania –  Przesuń stworka na bezpieczną skarpę, oznaczoną właściwą cyfrą. Im szybciej to zrobisz tym więcej punktów

Zadania edukacyjne on-line:

https://www.gamestolearnenglish.com/numbers/