Okres nauczania: 27.04 – 30.04.2020

Kontakt z nauczycielem: SKYPE (nazwa użytkownika: Piotr Wilczyński)
Poniedziałki 16:00-18:45, Czwartki 16-18:45

Grupa dzieci najmłodszych – 2 x 45 minut

Cel: nauka słownictwa:
– poznawanie słownictwa: Nazwy Państw
– flagi narodowe

Gry edukacyjna on-line:
https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/
(Wersja 1: wybierz opcję „Review”, następnie „Countries” – poznajemy nazwy państw i flagi)
(Wersja 2: wybierz opcję „Slow”, następnie „Countries” – zabawa polegająca na wybieraniu nazw odpowiednich państw )

Grupa 2 dzieci – 2 x 45 minut

Cel: nauka słownictwa:
– poznawanie słownictwa: Nazwy Państw
– flagi narodowe

Gry edukacyjna on-line:
https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/

(Wersja 1: wybierz opcję „Review”, następnie „Countries” – poznajemy nazwy państw i flagi)

(Wersja 2: wybierz opcję „Fast”, następnie „Countries” – zabawa polegająca na wybieraniu nazw odpowiednich państw. Gra na czas – liczy się refleks )

Grupa dzieci starszych – 2 x 45 minut

Prowadzone konsultacje językowe według potrzeb uczniów. Poniedziałki i czwartki, od 18:00 do 18:45

Omówienie i powtórzenie budowy i zastosowania zdań warunkowych

https://www.gamestolearnenglish.com/conditional-sentences/

(wybierz „Start”, następnie ułóż wyrazy w zdaniach w odpowiedniej kolejności)