Dociekania filozoficzne

Nowa rzeczywistość „ZOSTAŃ W DOMU” nie pozwala nam na dociekania filozoficzne – osobistą rozmowę, dialog ale może taka forma pracy sprzyjać będzie refleksji.

Temat zajęć: CZYM JEST ETYKA ?

Cel zajęć:
– zapoznanie z przesłankami etycznego opisu rzeczywistości,
– pobudzenie do refleksji etycznej, czym dla mnie jest etyka

1. Co oznacza termin etyka? Gdzie można go najczęściej usłyszeć?

ETYKA – to zbiór norm, reguł, koncepcji, systemów, poglądów moralnych przyjętych w danej epoce i zbiorowości społecznej.
Często możemy usłyszeć ten termin przy określaniu czym jest np. etyka zawodowa – lekarska, prawnicza, nauczycielska, policyjna, chrześcijańska itp. w których spisano normy, zasady, oceny i wzory postępowania obowiązujące w określonych zawodach. Jeżeli zadajemy sobie pytanie Co to znaczy, że ktoś postępuje etycznie?, to tym samym wprowadzamy w zagadnienie moralności. Postępowanie etyczne kojarzy się bowiem z zachowaniem, które jest zawsze poprawne, właściwe, moralne. Możemy więc uznać, że: ETYKA – to nauka o moralności zajmująca się opisem, analizą i wyjaśnieniem istniejących zasad moralnych, oraz ustaleniem obowiązków moralnego postępowania.

Przeczytaj załączony tekst, który pomoże odpowiedzieć Ci na pytanie zawarte w temacie: >> POBIERZ PLIK <<


Wszyscy wychowankowie Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 wiedzą, pamiętają, bądź biorą udział w realizowanych na terenie placówki projektach i programach w ramach których jeździmy na wycieczki, bierzemy udział w warsztatach, w wielu konkursach, zajęciach, pokazach, występach itp.

Dzisiaj kiedy wszyscy musimy „zostać w domu” chcielibyśmy żebyście najpierw poznali jakie zaplanowaliśmy dla Was programy i projekty do realizacji. W dalszej części naszych spotkań internetowych poznacie zaplanowane działania w ramach tych programów i projektów.

Zadaniem Waszym będzie odczytanie ostatnich liter każdego wyrazu i wpisanie ich (drukowanymi literami) celem odgadnięcia hasła które będzie tytułem programu lub projektu: >> POBIERZ PLIK <<