Oferta zajęć specjalistycznych programu „Lato w mieście 2019”

Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3: Waldemar Krukowski
kontakt: tel. 22 870 03 81, e-mail: oppdwernickiego@wp.pl

Jest to ramowy program zajęć, który może być modyfikowany.