Konkurs piosenki „Warszawskie Lato”

Jak co roku tak i tym razem podczas wakacji w ramach akcji „Lato w Mieście” zapraszamy wszystkich miłośników śpiewania do wzięcia udziału w organizowanym przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 Dzielnicowym Konkursie  „Wakacyjna Piosenka”.

Zapraszamy solistów, duety oraz zespoły w wieku od 7 – 15lat, 19 sierpnia o godz. 10:00 w siedzibie ogniska przy ul J. Dwernickiego 29A.

 

R E G U L A M I N

Dzielnicowego Konkursu Piosenki  „Wakacyjna Piosenka” zorganizowanego w ramach Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2021

Organizator:    Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 04-396 Warszawa, ul. Dwernickiego 29a

Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, w którym udział wziąć mogą dzieci i młodzież z dzielnicy Praga-Południe. Zapraszamy  uczestników Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2021 realizowanego
w Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych oraz uczestników indywidualnych.

 

Cele konkursu:

 1. Zachęcanie dzieci i młodzieży do czynnego uczestnictwa w amatorskim ruchu muzycznym.
 2. Popularyzacja śpiewu przez dzieci i młodzież, promocja osób utalentowanych i motywowanie ich do doskonalenia swoich umiejętności.
 3. Umożliwienie dzieciom i młodzieży publicznej prezentacji umiejętności wokalnych i muzycznych oraz wyróżnienie najciekawszych występów.
 4. Zachęcenie uczestników konkursu do pogłębienia swojej wiedzy z zakresu historii Warszawy oraz sięgnięcia do repertuaru dawnych warszawskich piosenek.

Uczestnicy konkursu:

 • soliści,
 • duety,
 • zespoły wokalne (maksymalnie do 8 osób).

Kategorie wiekowe:

 • szkoła podstawowa – klasy I – IV,
 • szkoła podstawowa – klasy V – VIII,

W przypadku grupy o składzie obejmującym więcej niż jedną kategorię wiekową o właściwej klasyfikacji decydować będzie przynależność większości składu osobowego do jednej z wymienionych kategorii wiekowych.

Warunki uczestnictwa: 

 • Uczestnicy powinni przygotować 1 utwór.
 • Każdy uczestnik może wziąć udział w wybranych prezentacjach jeden raz, nie więcej jednak niż dwa razy w konkursie.
 • Utwór konkursowy powinien dotyczyć tematu, którego motywem przewodnim będzie hasło „Wakacyjna Piosenka”.
 • Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
 • Uczestnicy konkursu mogą korzystać z półplaybacków (nagrania instrumentalne), akompaniamentu na żywo, bądź śpiewać a’capella.

Termin i miejsce konkursu

Konkurs odbędzie się w siedzibie placówki OPP3 przy ul J. Dwernickiego 29A, w dniu 19  sierpnia 2021 r. (czwartek) w godzinach 1000-1200.

Szczegółowy plan prezentacji konkursowych organizatorzy ustalą po zamknięciu listy zgłoszeń.

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 16 sierpnia 2021 r. do godziny 1200 na adres:

 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3, ul. Dwernickiego 29a, 04-396 Warszawa,
 • /faks (22) 870-03-81 (w godzinach 800-1600),
 • e-mail: oppdwernickiego@wp.pl

 

Koncert laureatów i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu obrad jury w tym samym dniu około  godziny  1200.

 

Kryteria oceny uczestników konkursu:

 • umiejętności wokalne
 • dobór repertuaru (piosenki dostosowane do wieku i możliwości wykonawcy),
 • wrażenia artystyczno-estetyczne,
 • prezencja i pomysłowość.

 

Serdecznie zapraszamy!!!