PLAN ZAJĘĆ 2022/2023

Z przyczyn od nas niezależnych placówka zastrzega sobie wprowadzenie zmian w planie zajęć. O wszystkich zmianach będziemy informować rodziców na bieżąco